Ψάχνουμε

Ικανότητες
και διάθεση για
δουλειά.

Παρέχουμε

Τεχνογνωσία
Υποδομές
Εκπαίδευση

Στόχος

Λανσάρισμα των προϊόντων/υπηρεσιών
από τις εταιρείες- υποστηρικτές
τον Ιούλιο του 2016.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών

             

Το IDEA είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις (κινητές συσκευές, wearables, internet of things) και δημιουργούν μια «διασυνδεδεμένη» και  συναρπαστική εμπειρία για τον πελάτη. Οι συμμετέχοντες μέσα από το πρόγραμμα θα υποστηριχθούν στην εξεύρεση, ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Υποστηρίζεται από:

 

Interamerican Greece_FC_part of Achmea

Print

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
             

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους με τεχνολογικές γνώσεις και επιχειρηματικό πνεύμα, να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή και δωρεάν. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  νέους ανθρώπους έως 35 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, προώθηση και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
             

Φάση A

Problem Contextualizion and Idea Generation
11-15 Ιανουαρίου 2016

σύνθεση ομάδων, εξοικείωση με βασικές έννοιες και προκλήσεις χώρου

Φάση Β

Business Model Innovation & Design Thinking
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016

σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου, prototyping υπηρεσίας

Φάση Γ

From Vision to Execution
Απρίλιος – Ιούνιος 2016

υλοποίηση προϊόντων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, MENTORING
             

[featuredicon icon=”files-o” shape_size=”normal” shape=”round” shape_shadow=”hide”]

Οι ομάδες που θα σχηματιστούν θα υποστηριχθούν τόσο από οργανωτικής όσο και από τεχνικής πλευράς στα πλαίσια του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη Φάση Α’ του προγράμματος, η υποστήριξη αφορά στη σύνθεση των ομάδων και την εξοικείωση με τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής ιδεών, καθώς και την κατανόηση των βασικών προκλήσεων και καινοτομιών σε διάφορους τομείς. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα με στόχο να διαπιστωθούν πραγματικές ανάγκες και περιθώρια βελτίωσης και καινοτομίας. Βασικός στόχος της φάσης αυτής είναι να σχηματιστούν οι κατάλληλες ομάδες και να επιλεγούν οι καινοτόμες ιδέες.

Κατά τη Φάση Β’ του προγράμματος, η υποστήριξη αφορά την κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου. Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν ορίσει οι ομάδες κατά την πρώτη φάση, στις μέρες που ακολουθούν, οι ομάδες θα εκπαιδευτούν και θα υποστηριχθούν συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου συνδυάζοντας διαλέξεις και workshop με μέντορες θα κληθούν να σχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να προχωρήσουν διαδικασία ταχείας παραγωγής της υπηρεσίας ή λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των βημάτων από τον σχεδιασμό ως την ανάπτυξη prototype και τον έλεγχο της εμπειρίας του χρήστη. Οι ομάδες της δεύτερης φάσης θα πρέπει να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου συνοδευόμενη από ένα Prototype.

Κατά τη Φάση Γ’ του προγράμματος, η υποστήριξη αφορά βασικά θέματα που πρέπει κανείς να κατανοήσει ώστε να μετατοπιστεί από το prototype στην πραγματική υλοποίηση. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι ομάδες καλούνται να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο και ένα πλήρως λειτουργικό prototype και να τα παρουσιάσουν σε μία επιτροπή από ειδικούς σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, venture capital και πληροφορικής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
             

eHealth | eCare                FinTech            Connected Car & Home

Το IDEA in Health αφορά την ανάδειξη, επιβράβευση και υλοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στο τομέα της υγείας, της ασφάλισης και γενικότερα της φροντίδα για τον άνθρωπο. Ενδεικτικοί τομείς του προγράμματος αποτελούν οι «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η ευρύτερη κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλισης, όπως:

  • eHealth / eCare: Καινοτόμες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας μέσα από τις καινούργιες τεχνολογικές δυνατότητες και πλατφόρμες όπως το HealthKit της Apple & Samsung και αξιοποιώντας της υποδομές της Interamerican (Δίκτυο Ιατρών, Κλινική, Ασθενοφόρα & Φροντίδα ατυχήματος, 1010 κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται: εφαρμογές διάγνωσης, τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, διαχείρισης χρόνιων παθήσεων, απομακρυσμένη παρακολούθηση, ευεξία και υγιεινή ζωή, πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες.
  • FinTech: Υπηρεσίες που καλύπτουν χρηματοοικονομικές / συνταξιοδοτικές ανάγκες των καταναλωτών και αποφάσεις μέσα από τεχνολογικές λύσεις. 
  • Connected Home & Car: Καινοτόμες υπηρεσίες που αξιοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από το αυτοκίνητο και το σπίτι.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
             

[featuredicon icon=”calendar” shape_size=”normal” shape=”round” shape_shadow=”hide” animation=”fadeOutDown”]

10 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015: Έναρξη Αιτήσεων και Υποβολή Συμμετοχών

 

Φάση Α: Σύνθεση Ομάδων και Παραγωγή Καινοτόμων Ιδεών (“Problem Contextualization and Idea Generation”)

11 -15 Ιανουαρίου: Team Building Week

1 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση ιδεών και επιλογή ομάδων

 

Φάση Β: Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Μοντέλου “Business Model Innovation” και Πρωτοτύπου

Φεβρουάριος – Μάρτιος: Εκπαίδευση, Υποστήριξη και Mentoring

31 Μαρτίου: Υποβολή Επιχειρηματικού Μοντέλου και Πρωτοτύπου 

Φάση Γ: Τελικό Προϊόν (“From Vision to Execution”)

Απρίλιος – Ιούνιος: Εκπαίδευση, Υποστήριξη και Mentoring

29 Ιουνίου 2016: Υποβολή επιχειρηματικού πλάνου και ολοκληρωμένου prototype

 

Ιούλιος 2016: Κλείσιμο Προγράμματος

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
             

ΝΕΑ
              

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
             

[featuredicon icon=”envelope-o” shape_size=”normal” shape=”round” shape_shadow=”hide” animation=”flash”]
*υποχρεωτικά πεδία

logo-aueb_vertical-300x227

Πληροφορίες

Δώρα Τραχανά
Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein@aueb.gr, acein.aueb.gr

Email: acein@aueb.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829